Kovács V. Gábor Ügyvéd Iroda

Egyéni vállalkozás megszüntetése felszámolási eljárással?

A cégek fizetésképtelenség esetére a csődtörvény a felszámolási eljárást rendeli lefolytatni, amennyiben erre irányuló kérelem érkezik az illetékes bíróságra. Egyéni vállalkozás ellen viszont nem lehet a csődtörvény szerint felszámolási eljárást kezdeményezni. Ez azért van így, mert a csődtörvény szerint csak a gazdálkodókra terjed ki annak személyi hatálya. A gazdálkodó fogalmába sokféle szervezet beletartozik, így a kft., bt., a részvénytársaságok is. Később vált lehetővé a sportegyesület elleni felszámolási eljárás lefolytatása. Még később tovább bővült a felszámolható szervezetek köre további nonprofit szervezetekkel, de az egyéni vállalkozást továbbra sem találjuk a csődtörvényben. Nem találunk semmit a felszámolásról az egyéni vállalkozásról szóló törvényben sem. Ez utóbiban csak az egyéni cégnél találunk utalást a felszámolási eljárásra. Az okmányirodánál is hiába adunk be ilyen kérelmet, ha egy egyéni vállalkozó tartozik nekünk.

Az egyéni cég olyan egyéni vállalkozás, amely a cégjegyzékbe bejegyzésre kerül. Fő előnye ennek, hogy korlátolt felelősségű társasággá átalalkulhat a cégjogi szabályok szerint.

A felszámolás lehetőségének oka, hogy az egyéni vállalkozó a teljes vagyonával felel a tartozásaiért. Ez az, ami miatt nem írnak elő a jgoszabályok olyan eljárást, mint gazdálkodó szervezetek esetén. A jogszabályok inkább vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélynek tekintik az egyéni vállalkozót, mintsem elkülönült szervezetnek. Felemrülhet a kérdés, hogy ez miért an így, hiszen betéti társaság eseétn is van korlátlan felelőssége a beltagnak, azonban mégis van helye felszámolási eljárásnak vele szemben.

Magánszemélyek esetében felmerülhet az adóságrendezési eljárás alkalmazása. Fontos azonban, hogy ezt az eljárást csak meghatározott jogalapból szármaó tartozások vonatkozásában lehet lefolytatni.