Kovács V. Gábor Ügyvéd Iroda

Szükséges-e minden esetben ügyvéd válallkozás alapításához

Gazdasági értelemben vett vállakozások alapítása Magyarországon többféleképen történhet. A legegyszerűbb forma az egyéni vállalkozás. Ennek legfőbb jellemzői a korlátlan felelősség, a jogi személyiség és az elkülönült vagyon hiánya. AZ egyáéni válallkozás az SZJA törvény szerint adózik és értelemszerűen csak egyszemélyes "tagság" mellett működik, agyis nem alkalmas társulásra (akár személyesítő, akár tőkeegyesítő formában).

A közkereseti és betéti társaság a Ptk alapján már rendelkezik jogi személyiséggel, elkülönült vagyonnal. A kkt. tagjai, illetve a Bt. beltagja korlátlanul felel a cég tartozásaiért. Ezeknek több tagja is lehet, illetve kell is lennie, egyszemélyesként sem a kkt., sem a bt. nem működhet.

A Kft. esetében a tag már nem felelős a cég tartozásaiért saját vagyonával. A részvénytársaság már Ptk-ban rögzített részletes működési szabályok meleltt tevékenykedik és részvényesei számára értékpapírnak minősülő részvényt bocsát ki.

Ezen formák közül gyakorlatilag elég ritka, hogy az egyéni vállalkozás alapításához bárki ügyvédet venne igénybe, mivel az ügyintézés elég gyors ezzel kapcsolatban. A Kkt, Bt., Kft. és a részvénytársaság esetében már kötelező ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített létesítő okiratot benyújtani az alapításhoz a cégbíróságra. Emellett a bejegyzéshez kötelező a jogi képviselet is ügyvéd, közjegyző vagy jogtanácsos által. Bár az ügyvéd-jogtanácsos-közjegyző vagylagos, ennek ellenére a legtöbb esetben ügyvédi közreműküödéssel találkozunka cégalapítással kapcsolatban, inkább kivételesnek tkeinthető, ha pl.: közjegyző nyújta be egy kft. bejegyzési kérelmét a cégbíróságra.